افزایش 4/8 درصدی آلومینیوم اولیه چین در سال 2021

افزایش 4/8 درصدی آلومینیوم اولیه چین در سال 2021

افزایش 4/8 درصدی آلومینیوم اولیه چین در سال 2021

براساس اطلاعات دریافتی از اداره ملی آمار چین برای کل سال 2021، مجموع تولید آلومینیوم اولیه چین 38/5 میلیون تن تخمین زده شده که 4/8 درصد نسبت به سال قبل بالاتر بوده است.
1400/10/28
0 نظر

براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین برای کل سال 2021، مجموع تولید آلومینیوم اولیه چین 38/5 میلیون تن تخمین زده شده که 4/8 درصد نسبت به سال قبل بالاتر بوده است. این در حالی است که 10 فلز اصلی غیر آهنی از جمله آلومینیوم در سال گذشته افزایش 5/4 درصدی تولید را داشتند و تولید آنها در مجموع به 65/4 میلیون تن رسیده بود.

تنها برای ماه دسامبر، تولید آلومینیوم اولیه چین با 4 درصد کاهش به 3/1 میلیون تن رسید که این افت شدیدتر از کاهش 3.8 درصدی سالانه تمام 10 فلز اصلی غیر آهنی و رسیدن آنها به 5/5 میلیون تن بود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر