تاریخچه مجموعه آلوفرد
1400/10/27    
بازدید: 695

----------------------------------

تاریخچه ما:


به عنوان بخشی از مجموعه آلوفرد، آلومینیوم آلوفرد پیشرو در توسعه، توزیع، تجارت خلاقانه و پایدار در پاسخگویی به مسایل و مشکلات آلومینیوم می باشد.

این ها شامل یک مجموعه وسیعی از سیستم های درب و پنجره، کرتین وال و سیستم های ریلی می باشد. در کنار مجموعه وسیعی از راه حل های استاندارد، ما همچنین توسعه دهنده راه حل های شخصی سازی شده متناسب با هر مشتری یا پروژه را ارایه می نماییم.

آلومینوم آلوفرد در سال 1360 در استان اصفهان بنا نهاده شد و با دو انبار در سطح شهر و همچنین دپوی کامل پروفیل های متنوع آلومینومی در رنگ ها و تیپ های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد.

در مجموعه آلوفرد تمرکز ما بر مبنای تبادل اطلاعات و تجربیات ما با معماران، مهندسین، درب و پنجره سازان، پیمان کاران، ساختمان سازان و انبوه سازان می باشد.